A33 פניה של קובה
פניה של קובה
בחגוואי גרנדה (Jaguey Grande), קובה, לזמן קצב משלו. כשהבחנתי לראשונה באיש הזה חשבתי לעצמי "אי אפשר להיות יותר קובני מזה". הסיגר הקובני האמיתי, אופניו לידו והמבט הזה שמעיד שהוא כבר ראה כמה דברים בחייו- זו קובה.

תוצאות חיפוש