A74 היה מבורך
היה מבורך
נפאלים רבים מגיעים להיפרד ממתיהם בטקס בעירת גופות מסורתי המתרחש באחד ממקדשי ההינדו החשובים ללורד שיבה, פשופאתינאת' (Pashupatinath), בקטמנדו, נפאל. המקדש ממוקם על גדותיו של נהר באגמאטי (Bagmati) הקדוש, אשר משמש להיטהרות, רחצה, זריקת אשפה וכן להשלכת השיירים מטקסי שריפת הגופות המתקיימים במקדש. כמו מנחה זו, רבים הטקסים הדתיים המתקיימים על גדות נהר זה.