A71 מחוץ לסן פרנסיסקו
מחוץ לסן פרנסיסקו
פעמים רבות הדבר הקשה ביותר בצילום הוא למצוא פרספקטיבה שונה למושא צילום מוכר. גשר הזהב צולם פעמים רבות מספור, אך כיוון שהוא איקוני ובאמת מעניין, הייתי חייב לנסות. כשחוצים את הגשר צפונה יש נקודת תצפית שממנה מצולמות רוב התמונות של הגשר. כל מה שהייתי צריך לעשות זה לנסוע עוד מעט קדימה באותו הכביש ולמצוא נקודה אחרת. טוב יותר? אני חושב שכן. שונה? בהחלט.