A73 מלקטי העצים
מלקטי העצים
נפאלים רבים מגיעים להיפרד ממתיהם בטקס שריפת גופות מסורתי המתרחש באחד ממקדשי ההינדו החשובים ללורד שיבה, פשופאתינאת' (Pashupatinath), בקטמנדו, נפאל. המקדש ממוקם על גדותיו של נהר באגמאטי (Bagmati) הקדוש, אשר משמש להיטהרות, רחצה, זריקת אשפה וכן להשלכת השיירים מטקסי שריפת הגופות המתקיימים במקדש. משיטי הסירות חותרים לאורך הגדה וכאשר הגופה סיימה להישרף ואפרה נזרק למים יחד עם שאריות עץ, אחד מהחותרים קופץ למים ואוסף את שאריות העץ לשימוש חוזר. בפרנסתם מהמתים, הם מזכירים את הסיפור מן המיתולוגיה היוונית על כארון, המשיט בספינתו נשמות מן העולם של מעלה לעולם של מטה על נהר הסטיקס (Styx).

תוצאות חיפוש