A123 מבט לאחור
מבט לאחור
הפארק הלאומי אל יונק (El Yunque) הוא פיסת גן עדן טרופית הממוקמת קרוב מאוד לסן חואן, פורטוריקו. בעודי מטייל שם עם חבר, קפצה עלינו מאחד העלים הלטאה הזו מסוג Grass Anole והביטה בנו בסקרנות. אולי כעת תבינו מדוע, בנסיבות כאלה, לא כדאי לטייל עם צלם: ביליתי את חצי השעה הבאה בניסונות להתיידד עם הלטאה עד שהיא איפשרה לי להתקרב אליה. נראה שהיא התעניינה מאוד בצליל הנקישה המוזר הבוקע מהקופסא השחורה שהחזקתי בידי, אך עם זאת היא לא זזה ודיגמנה לי בצורה נהדרת למצלמה.

תוצאות חיפוש