A68 בחזרה הביתה
בחזרה הביתה
בכל שנה נודדות מעל ישראל עשרות מיליוני ציפורים בדרכן מאירופה לאפריקה ובחזרה. עמק החולה הוא אחד היעדים העיקריים לעצירה בדרך. בזמן הנכון בשנה, ניתן למצוא אלפי עגורים מקובצים יחד בשדות שמסביב לאגמון החולה, שם ניתן להם מזון כדי להרחיק אותם מהשדות השכנים. בכל ערב לפני השקיעה הם עפים כולם יחד בחזרה לשדה בו הם ישנים. הרעש שהם מקימים הוא מחריש אוזניים, אבל הם עצמם מלאים בחן.