A160 במדבר
במדבר
עץ בודד, ספסל יחיד, בלב המדבר הקליפורני. הם מסומנים ומוגנים כאילו ניצבו באמצע שדרה מוצלת במרכז העיר, אך הם בעצם בטרונה- עיר כורים קטנה במדבר. מי יישב עליהם? מדוע הם נמצאים שם? ראו איך הספסל דומה לשמיים, אולי קורא לאנשים לשבת ולנדוד למקום אחר במחשבותיהם, רחוק, רחוק משם. לא הרבה אנשים עוצרים בטרונה. אני עצרתי, גם אם לזמן מועט. רק כדי לראות את הפינה הזו, סימן לתקווה, ירוק בלב המדבר הצהוב, סימן קטן לעיור בתוך מקום שאחרת הוא עיירה שוממת ונטושה.

תוצאות חיפוש