A50 מדרגות לגן עדן
מדרגות לגן עדן
בואו, התקרבו אל המים הקרירים, בצבעם הכחול-טורקיזי הלא יאמן כל כך, בצלילותם. במקום זה התרחש פעם קרב עקוב מדם, בניסיון אמריקאי כושל לכבוש את קובה. הייתם מאמינים? אל הפסטורליה והיופי אין קופצים- מעקה ומדרגות יובילו אתכם בבטחה אל תוך מימי מפרץ החזירים הקובני, בים הקאריבי.
תוצאות נוספות : הבא