A136 יוצא לדוג
יוצא לדוג
שקנאים חומים הם ציפורים מרשימות מאוד- מוטת הכנפיים שלהם עולה על 3 מטרים, מקורם העצום ביחס לגופם יכול להכיל יותר דגים מאשר בטנם (הם מסוגלים לבלוע כ-5 ק"ג דגים בבליעה אחת!) והם יכולים לדאות ללא תנועה סנטימטרים ספורים מעל המים. עם זאת, הדבר המרשים ביותר בהם הוא הדרך שבה הם דגים: הם ממריאים למעלה, עושים סיבוב אחד באוויר וצוללים אל תוך המים. הדגים הקטנים המומים מפגיעתו של השקנאי במים, מה שמאפשר לציפור האדירה הזו לבלוע אותם מיד. הם מזכירים לי תמיד מטוסי קרב בתנועתם המהירה והמדויקת. תכננתי לצלם את התמונה הזו קצת אחרי שהגעתי לקליפורניה, אבל לקחו לי חודשים רבים עד שמצאתי את התזמון הנכון כדי לצלם אותה בפועל.

תוצאות חיפוש