A70 כתמי צבע
כתמי צבע
זה היה יום שבו פשוט נזקקתי להפסקה. לקחתי את האוטו והתחלתי לנסוע, בלי לדעת בדיוק לאן. היה לי זמן בשפע, ומצלמה. חיפשתי יופי בכל מקום אפשרי ולבסוף מצאתי אותו- טיפות שמן על הכביש מיד אחרי הגשם, עם מעט עזרה מקרני השמש שזרחו בין העננים. זה כל מה שנדרש כדי ליצור את הקסם הצבעוני הזה.
תוצאות נוספות : הבא