A64 ניטשו את הספינה
ניטשו את הספינה
אין דבר טוב יותר מלהיות ילד: כל דבר יכול לגרום להנאה, ונדרש מעט מאוד כדי לשמח אותך. הילדים האלה בעיר העתיקה של עכו, שמחו למדי מסתם משחק ברציפי הסירות. הכל וכל דבר שימש אותם למשחקם ונדמה שלא היה דבר מרגש יותר מלעלות על הסירות, להינזף ולקפוץ מהן למים.
תוצאות נוספות : הבא