A59 לגבעות
לגבעות
פעם בשנה, משפחות מונגוליות מסורתיות נוהגות לסמן את כל הסוסים הצעירים שנולדו באותה שנה. כל המשפחה המורחבת מוזמנת לאירוע, נערך משתה וזו חגיגה גדולה לכולם. שיא החגיגה מגיע כשמסדרים בשורה את כל הסייחים הצעירים ואת שאר העדר מובילים לגבעות (שזה בעצם מה שמתרחש בתמונה). כמה רגעים אחר כך, כל בן משפחה מהמר על הסייח שלדעתו יהיה המהיר ביותר ואז משחררים אותם- ובדהרה פראית העדר כולו מתאחד שנית.

תוצאות חיפוש