A155 גלישת בוקר
גלישת בוקר
יש בי הערכה רבה כלפי אנשים מסורים כל כך לספורט, שהם מוכנים לקום מוקדם מאוד בבוקר כדי להתאמן לפני העבודה. גלישה מעולם לא משכה אותי, אבל כשגרים בקליפורניה פוגשים הרבה אנשים שמתים על גלישה ומבלים כל רגע פנוי במים. בבוקר הזה קצת קינאתי בהם והצטערתי שאני לא במים יחד איתם- כשהשמש זרחה מעל הגולשים, יכולתי לראות עד כמה הם שקועים בעולם משלהם, רחוק מהמולת העיר ודאגות היומיום: רק הם והגלים.

תוצאות חיפוש